Mayline 400

Szivárgátló rendszer központi fűtési rendszerekhez - öntömítő adalék, akár napi 400 liter szivárgás megszűntetésére
Az alábbi keverési arány figyelembe vételével külső töltő szivatytyúval adagolandó a fűtési rendszerbe, mellyel max. 400 liter/nap mértékű szivárgás szüntethető meg. Az öntömítési folyamat megvalósulása egy külső szilárd réteg, szigetelés kialakulásán alapszik. A Mayline 400 adalék oxigén hatására szilárdul meg, így ennek jelenléte szükséges a szivárgás környezetében (levegő). A termék bármely általánosan használt anyag mellett alkalmazható (fém és szintetikus anyagok). Nyitott tágulási tartállyal rendelkező fűtési rendszerek esetén is használható.

Kod | csomagolás

5/MY400 | 5 lt
1/MY400 | 1 lt (da 12 pezzi)

Download

Fontos!

Használat előtt alaposan felrázandó! A Mayline 400 szivárgásgátló adalék NEM keverhető glikollal, fagyálló adalékkal vagy egyéb vegyi anyaggal. Az öntömítő adalék maximum 30 napig hagyható a fűtési rendszerben.

Használati utasítások

Tisztítsuk meg a fűtési rendszert a Mayline HR tisztító adalék alkalmazásával, az UNI 8065 norma szerint. Majd határozza meg, számszerűsítse a napi szivárgás mértékét, illetve számszerűsítse a fűtési rendszer űrtartalmát. A folyadék bevitele után alaposan légtelenítse a szivattyúkat. Vegye ki vagy árja ki bypass ággal a szűrőket, iszap leválasztókat.Nyissa ki teljesen az összes radiátor szelepet, illetve keverő, szabályzó szelepeket. Légtelenítse a keringető szivattyút, majd kapcsolja be és hagyja üzemelni. Töltőszivattyú segítségével adagolja a rendszerbe a szükséges mennyiségű szivárgásgátló folyadékot. Ismételten légtelenítse a keringető szivattyút. A legtávolabbi vagy legmagasabb ponton történt mintavételből lakmuszpapírral (pH-mérő csík) határozzuk meg a folyadék pH-ját, melynek értéke 10.5-11 között kell legyen. A rendszert legalább 7 órán át maximális üzemi hőmérsékleten kell bekapcsolt állapotban hagyni, üzemeltetni.Miután a rendszer öntömítése, szivárgásmentesítése megvalósulta Mayline 400 tartalmú folyadékot le kell engedni a rendszerből. A termék legfeljebb 30 napig maradhat a rendszerben.

Biztonsági adatlap

Amennyiben az adalék anyag szembe jutna alaposan öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Amennyiben bőrre kerül, bő vízzel öblítse le. Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget. Mossa le azonnal vízzel az esetlegesen kifolyt készítményt a használati, berendezési tárgyakról (pl. csempe, padló, mosdó), így megóvhatja azokat a károsodástól.A készítményt tartsa távol a gyermekektől!

Összetétel

Lásd a biztonsági adatlap (MSDS)

Keverési arányok

1-2% (1-2 liter Mayline 400 100 liter vízhez). A koncentráció megfelelő, amennyiben a pH-érték 10.5-11 közötti. FIGYELEM: A TERMÉKET NEM SZABAD - AZ ELŐÍRÁSTÓL ELTÉRŐ, TÚL MAGAS VAGY TÚL ALACSONY KONCENTRÁ-CIÓBAN ALKALMAZNI.

Szállítás

A termék közúti szállítása nem veszélyes anyag besorolású. A jelzés a tesztelés eredménye, technikai besorolás változhat!

Ártalmatlanítás

Lásd a biztonsági adatlap (MSDS)

Szavatossági

Szavatossági idő 5 év (gyártástól számított)